ОБЈАСНУВАЊЕ
По испраќање на барањето за хостин простор ќе добиете профактура за плаќање.
Хостингот се отвара веднаш по добиена уплата.
Инструкции за  логирање во својот си-панел ќе бидат испратени на наведената емаил адреса.
Доколку поседувате или сакате да купите нов домен Ние ќе ви помогнеме да го направите тоа, по потреба и ќе го сетираме истиот.
Прочитајте кој домени можете да ги поседувате ЧПП.
Доколку веќе имате постоечка веб-страна на друг хостинг ќе ви помогнеме истата да ја префлите кај нас.
За сите неспоменати работи ќе бидеме во контакт преку емаил, мобилен или вибер.
Прочитајте го нашиот Хостинг правилник.
ОДБЕРЕТЕ ХОСТИНГ ПАКЕТ
Внесете домен кој го поседувате или домен кој сакате да го купите.
ден.
Цените се изразени во денари без пресметан ДДВ
КОНТАКТ ПОДАТОЦИ
Во колку немате забелешка испратете ја апликацијата