cPanel (се изговара цe или си-панел) е комерцијален софтвер кој ви овозможува да управувате со вашиот веб-сервер преку веб прелистувач.
cPanel олеснува активности како што се создавање база на податоци, управување со датотеки, паркирање домени, отварање на емаил адреси датабази правење резервни копии.
Овој софтвер им дава на корисниците графички интерфејс од кој можат да го контролираат својот дел од серверот Linux.
Обезбедените алатки се дизајнирани да го поедностават водењето и контролата на веб-страница. Таа користи разноврсна структура која овозможува различни нивоа на пристап.
Администраторите и крајните корисници можат директно да ги контролираат различните аспекти на серверот и веб-страницата преку нивниот прелистувач.
Општо, CPanel се пристапува со едноставно додавање „/cpanel“ до крајот доменот.
cPanel Контролен Панел