Што е Дозволени фајлови и датотеки?

Стандардно, сите продавачи на хостинг имаат ограничување за употреба на датотеки, понекогаш познато и како граница на inode. Ние ги ставаме ограничувањата на 600.000 фајлови и датотеки (други препродавачи даваат 75.000 - 250.000) за да ги одржуваме нашите системи оптимално. Домаќинот на голем број фајлови и датотеки на споделен веб сервер може да предизвика проблеми на серверот а исто така негативно да влијае на перформансите на системот за бекап кога станува збор за резервна копија и враќање на податоците.

Бројот на датотеки ги вклучува сите фајлови, датотеки и папки на вашата веб-страница. Тука спаѓаат сите слики, видеа, пдф папки, мејлови текст фајлови и друго. Вие можете да ја видите вашата тековна употреба на датотеки, како и границата што е поставена на вашата сметка со најавување во панелот (cPanel) и да погледнете под "Статистика" (Statistics) што се наоѓа од десна страна.

Кога ќе го надминете максималното ограничување на датотеката, имате 7 дена да ја намалите датотеките во рамките на утврдените граници. Во текот на тие 7 дена вашата сметка ќе продолжи да функционира нормално.

Ако во рок од 7 дена не го смалите бројот на датотеки но нормала, тогаш автоматски ќе се блокира додавање на датотеки и фајлови и веќе нема да можете да ставате податоци на веб-страната. Исто така, тоа значи дека веќе нема да можете да примате и праќате емаил пораки.

Меѓутоа сакам да ви кажам дека 600,000 се повеќе од доста. На пример во нашиот хостинг имаме веб-страна www.mario.mk која има повеќе од 15.000 линкови (содржини) и истата користи 60,000 фајлови и датотеки.

Додека друга страна нема повеќе од 200 линкови (содржини) и истата користи 30,000 фајлови и датотеки. Истата има поголем број има галерии и мејлови.

Како да го намалите бројот на датотеки и фајлови

1. Логирајте се во си-панелот (cPanel) и кликнете на иконата "Disk Usage".

cPanel / Disk Usage

2. Потоа ќе ви биде претставен преглед колку имате искористено на дискот од секој директориум под Вашиот веб-простор. За жал, податоците само ни ја прикажуваат искористеноста на дискот во MB / GB, а не бројката на искористените датотеки на секој директориум, но обично можеме да ги користиме овие податоци за да добиеме добра идеја за тоа што предизвикува голема искористеност на датотеките.

Во примерот подолу, можеме да видиме дека двата главни директориуми со висока искористеност на дискот се директориумите public_html и поштата, така што можеме со сигурност да претпоставиме дека има многу датотеки во секој од овие директориуми.

Искористеност на дискот (Disk Usage)

3. Според Нашето искуство, искористеноста на дискот со е-пошта директориумот е со поголема веројатност да содржи голем број датотеки (секоја е-пошта зачувана на серверот е 1 датотека) од директориумот public_html, па затоа препорачуваме да ја искористеноста на датотеката на Вашите сметки за е-пошта. За да го направите ова, вратете се на почетната страница на cPanel и кликнете на иконата "Email Disk Usage". Ако имате голем број на сметки, тогаш на оваа страница може да и треба некое време да се вчита, затоа Ве молиме бидете трпеливи.

Искористеност на дискот со е-пошта (Email Disk Usage)

4. Откако ќе се вчита страната, ќе можете да видите преглед на колку сметки (датотеки) се зачувани во секое од Вашите поштенски сандачиња. На примерот подолу можете да видите дека папката „Trash“ од главната сметка за е-пошта содржи огромен број мејлови, од кои сите се сметаат кон вкупното броење на сметката. Ако најдете поштенско сандаче со голем број мејлови што може да се избришат, кликнете на врската "Manage" десно од поштенското сандаче и потоа можете да изберете да ги избришете сите мејлови во поштенското сандаче, само тие постари од 1 година или прилагодено пребарување.

cPanel на Искористеност на дискот со е-пошта (cPanel Email Disk Usage)

Ако имате голем број поштенски сандачиња, Ве молиме, проверете дали сте поминале низ секое поштенско сандаче и проверете ја искористеноста на датотеката на секое од нив. Можете да ги видите сите Ваши различни сметки за е-пошта со користење на паѓачкото мени близу до горниот дел на страницата "Email Disk Usage" како што е прикажано на горната слика.

Врвен совет: Откриваме дека најчеста причина за голема бројка на датотеки е главната сметка за е-пошта. Стандардно, главната сметка ќе добие електронски пораки за известување за работа и клиентите имаат тенденција да заборават на ова поштенско сандаче и само да ја остават да се пополни, така што испразнувањето на основното поштенско сандаче е обично најлесниот начин за драматично намалување на броењето на датотеката. Можете да го испразните или со користење на методот прикажан погоре, или со користење на управувачот со датотеки cPanel за да ги избришете /mail/cur и /mail/new directories.

Ако откриете дека дури и по бришењето на несаканите електронски пораки, сè уште сте над границата за броење на датотеки, Вашите е-сметки може да бидат подобро прилагодени на Нашата Hosted Exchange email platform, бидејќи таа е дизајнирана токму за употреба на е-пошта и е во можност подобро да се справи со големи количини на е-пошта.

5. Доколку откриете дека немате многу зачувани електронски пораки на серверот, тогаш големата искористеност на датотеките најверојатно доаѓа од Вашиот директориум public_html, во тој случај треба да се вратите на страницата "Disk Usage" во cPanel и барајте низ директориумите додека не го пронајдете оној со голем број на датотеки.

Ако не сте во можност да избришете никакви датотеки за да ја намалите Вашата искористеност во рамките на границите, другата опција е да се префрлите на VPS или на Dedicated Server, бидејќи ниту една од овие опции не го наметнува ограничувањето на датотеките.

Веднаш штом ќе го намалите броењето на датотеките на ниво под границата поставена на Вашата сметка, тогаш Вашата сметка повторно ќе функционира нормално.