Што е Дозволени фајлови и датотеки?

Стандардно, сите продавачи на хостинг имаат ограничување за употреба на датотеки, понекогаш познато и како граница на inode. Ние ги ставаме ограничувањата на 600.000 фајлови и датотеки (други препродавачи даваат 75.000 - 250.000) за да ги одржуваме нашите системи оптимално. Домаќинот на голем број фајлови и датотеки на споделен веб сервер може да предизвика проблеми на серверот а исто така негативно да влијае на перформансите на системот за бекап кога станува збор за резервна копија и враќање на податоците.

Бројот на датотеки ги вклучува сите фајлови, датотеки и папки на вашата веб-страница. Тука спаѓаат сите слики, видеа, пдф папки, мејлови текст фајлови и друго. Вие можете да ја видите вашата тековна употреба на датотеки, како и границата што е поставена на вашата сметка со најавување во панелот (cPanel) и да погледнете под "Статистика" (Statistics) што се наоѓа од десна страна.

Кога ќе го надминете максималното ограничување на датотеката, имате 7 дена да ја намалите датотеките во рамките на утврдените граници. Во текот на тие 7 дена вашата сметка ќе продолжи да функционира нормално.

Ако во рок од 7 дена не го смалите бројот на датотеки но нормала, тогаш автоматски ќе се блокира додавање на датотеки и фајлови и веќе нема да можете да ставате податоци на веб-страната. Исто така, тоа значи дека веќе нема да можете да примате и праќате емаил пораки.

Меѓутоа сакам да ви кажам дека 600,000 се повеќе од доста. На пример во нашиот хостинг имаме веб-страна www.mario.mk која има повеќе од 15.000 линкови (содржини) и истата користи 60,000 фајлови и датотеки.

Додека друга страна нема повеќе од 200 линкови (содржини) и истата користи 30,000 фајлови и датотеки. Истата има поголем број има галерии и мејлови.

Како да го намалите бројот на датотеки и фајлови

1. Логирајте се во си-панелот (cPanel) и кликнете на иконата "Disk Usage".

cPanel / Disk Usage

2. You will then be presented with an overview of the disk usage of each directory under your webspace. Unfortunately the data only shows us the disk usage in MB / GB and not the file usage count of each directory, but we can usually use this data to get a good idea of what's causing a high file usage count.

In the example below, we can see that the two main directories with a high disk usage value are the public_html and mail directories, so we can safely assume that there are a lot of files in each of these directories.

Disk Usage

3. In our experience, the mail directory is much more likely to contain a large number of files (each email stored on the server is 1 file) than the public_html directory so we would recommend examining the file usage of your email accounts. To do this go back to the cPanel home page and click on the "Email Disk Usage" icon. If you have a large number of mail accounts then this page may take a while to load so please be patient.

Email Disk Usage

4. Once the page has loaded, you will be able to see an overview of how many emails (files) are stored in each of your mailboxes. In the example below you can see that the "Trash" folder of the default email account contains a huge number of emails, all of which are counting towards the total file count of the account. If you find a mailbox with a large number of mails that can be deleted, click on the "Manage" link to the right of the mailbox and you can then choose to either delete all emails in the mailbox, only emails older than 1 year or a custom query.

cPanel Email Disk Usage

If you have a number of mailboxes, please ensure you go through each mailbox and check the file usage on each of them. You can view all of your different email accounts by using the drop down menu near the top of the "Email Disk Usage" page as shown in the image above.

Top Tip: We find that the most common cause of high file counts is the default mail account. By default the default mail account will receive cron job notification emails and clients tend to forget about this mailbox and just leave it to fill up, so emptying the default mailbox is usually the easiest way to dramatically reduce the file count. You can empty it either by using the method shown above, or by using the cPanel file manager to delete the /mail/cur and /mail/new directories.

If you find that even after deleting unwanted emails you are still over the file count limit, your email accounts may be better suited to our dedicated Hosted Exchange email paltform as this is designed purely for email usage and is better able to handle large amounts of emails.

5. If you find that you don't actually have a lot of emails stored on the server then your high file usage count is likely coming from your public_html directory, in which case you need to go back to the "Disk Usage" page in cPanel and navigate through the directories until you find one with a high file count.

If you are unable to delete any files to bring your usage back down to within the limits, the other option is to move to a VPS or a Dedicated Server since neither of these options have a file limit imposed.

As soon as you have reduced your file count to a level under the limit set on your account, your account will go back to functioning as normal.