Кој може да регистрира .com, net, .org, .info и .net домен ⇩

Кој може да регистрира .com, net, .org, .info и .net домен ⇩

Право на регистрација на гореспоненатите домени имаат сите домашни и странски, физички и правни лица. Нов домен се регистрира со посредство на Макдомен.