Што е домен што е хостинг? ⇩

Што е домен што е хостинг? ⇩

Доменот е идентитет на секоја веб-страна. Секоја страна приклучена на интернет се идентификува преку сопствен домен и наставка која прикажува од каде потекнува доменот (.mk и ,com.mk се наставки за Македонски домени) 
Домен е името на интернет страницата и претставува низа од карактери за идентификација што опфаќа поле на административна автономија, авторитет или контрола на Интернет, базирано на системот за именување на домени.
Хостинг е место на сервер каде што е поставена интернет страницата. Тој сервер нуди повеќе функционалности и е постојано прикачен на интернет, со што интернет страницата е 24 часа онлајн.